Udskriv denne side

Generalforsamling 2017

Ordinær generalforsamling for Diabetes Ungegruppe Nordjylland

Sted: Solvangsvej 16, 9000 Aalborg

Tidspunkt: Fredag d. 10/2-2017 kl. 18:00

Deltagergebyr: 30 kroner

Diabetes Ungegruppe Nordjylland vil gerne invitere til ordinær generalforsamling fredag d. 10/2-2017 kl. 18:00.

Vi starter med at afholde generalforsamlingen, hvor bestyrelsen beretter om det seneste år, behandler indkomne forslag og vælger medlemmer til bestyrelsen. Generalforsamlingen kommer maksimalt til at vare en time.
For at lokke nogle flere medlemmer til generalforsamlingen sørger vi for, at der er fællesspisning lige efter generalforsamlingen – der er aldrig noget som har kunnet samle diabetikere som mad.

Og frygt ej – vi er på nuværende tidspunkt nok personer til at kunne føre bestyrelsen videre, selv hvis ingen nye stiller op. Så kom trygt og hør om det forgange år og få en hyggelig aften sammen med ligesindede.

Du tilmelder dig ved at overføre 30 kroner til reg. nr. og kontonr. 3574 10838525 (skriv dit navn i beskedfeltet) eller Mobile Pay til David på 28 15 54 85.

Hvis du har nogle spørgsmål, så er du velkommen til at kontakte David Rasmussen på drassmussen1988@gmail.com eller via Facebook.

Dagsordenen

1) Valg af dirigent

2) Bestyrelsens beretning om ungegruppens virke i det forgangne år

3) Godkendelse af regnskab 2016

4) Behandling af eventuelle indkomne forslag, der skriftligt er tilgået ungegruppens bestyrelse senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse

5) Fremlæggelse af foreløbig aktivitetsplan for det kommende år.

6) Valg af bestyrelse.

7) Valg af to bestyrelsessuppleanter, der vælges som en 1. suppleant og en 2. suppleant

8) Valg af en kritisk revisor.

9) Eventuelt.